ارسال کارت هدیه به ایران

 • Gift Card

  Iranian Gift Card 10,000,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 10,000,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Gift Card

  Iranian Gift Card 50,000,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 50,000,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Gift Card

  Iranian Gift Card 5,000,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 5,000,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Gift Card

  Iranian Gift Card 2,000,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 2,000,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Gift Card

  Iranian Gift Card 500,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 500,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Gift Card

  Iranian Gift Card 100,000,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 100,000,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Iranian Gift Card

  Iranian Gift Card 75,000,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 75,000,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Gift Card

  Iranian Gift Card 25,000,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 25,000,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Gift Card

  Iranian Gift Card 20,000,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 20,000,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Gift Card

  Iranian Gift Card 15,000,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 15,000,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Gift Card

  Iranian Gift Card 2,500,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 2,500,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Gift Card

  Iranian Gift Card 1,500,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 1,500,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.
 • Gift Card

  Iranian Gift Card 1,000,000 Toman

  This unique PersianKado gift card is designed to transcend borders and bring joy to your loved ones in Iran. Unlike traditional gift cards, we offer a distinctive approach. With this card, there’s no physical item involved. Instead, we facilitate a direct transfer of the specified amount to your chosen recipient’s bank account in Iran. This means that your loved ones have the flexibility to use the gifted funds for whatever they need most, whether it’s for daily expenses, special occasions, or saving for the future. It’s a versatile and thoughtful way to support them from afar, ensuring that your gift is both meaningful and practical. Trust PersianKado to help you send not just money, but your love and care across the miles.

  • Value: 1,000,000 Toman
  • Handling time: Without delay
  • Payment Methods: SWIFT, Zelle, Paypal, Credit Cards
  • Redemption Method: Online
  • Funds transfer to the designated account is processed instantly.

با ما اکنون می‌توانید به سادگی و به سرعت از طریق کارت هدیه، به عزیزان خود در ایران هدیه دل بدهید. خدمات ارسال کارت هدیه ما امکان انتقال سریع و آسان پول به عزیزان شما در ایران را فراهم می‌کند. به عنوان یک هدیه ویژه، این کارت‌ها توانایی ارسال احساسات و ارزش واقعی را دارند. با استفاده از کارت هدیه‌های ما، شما می‌توانید به خانواده و دوستان خود در ایران احساس وصال و اهمیت آنان را نشان دهید. این کارت‌ها با تصاویر و طرح‌های جذاب به همراه پیام‌های شخصی‌سازی شده، به یک هدیه ویژه تبدیل می‌شوند. با خدمات ارسال کارت هدیه ما، تجربه‌ای آسان و لذت‌بخش برای ارسال هدایا به ایران داشته باشید. ما از روند ساده و امن برای انتقال پول استفاده می‌کنیم تا شما بتوانید به عزیزان خود در هر زمان و هر مکانی که باشند، ارزش و محبت خود را ارسال کنید.

Main Menu